facebook logo20

Projekty unijne

Nasze Hipciowe placówki są wspierane poprzez projekty, które udało nam się zrealizować, a wszystko po to aby modernizować infrastrukturę, rozbudowywać i doposażać przedszkola i żłobki, jak również dofinansować bieżące funkcjonowanie, zajęcia dodatkowe dla dzieci oraz studia dla nauczycieli:

"Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Szczecinie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego WZP Działania 8.10 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej


Hipcio Prywatna Opieka nad dziećmi Magdalena Gmiterek w partnerstwie z Expert Grupa Edukacyjna Monika Adamska-Hamrol realizowali projekt p.n. "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych".


Projekt był skierowany do 54 dzieci w wieku przedszkolnym, w wieku 3 i 4 lat, (26 chłopców, 28 dziewczynek) zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie Szczecina oraz do 2 nauczycielek wychowania przedszkolu pracujących w nowoutworzonym przedszkolu.


Cel szczegółowy RPO WZ 2014- 2020: Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.

HIPCIO Prywatna opieka nas dziećmi Magdalena Gmiterek wraz z Partnerem Projektu: Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych zrealizowali projekt„Nowy żłobek Hipcio w Szczecinie”

Celem projektu „Nowy żłobek Hipcio w Szczecinie” RPZP.06.06.00-32-K002/18 było zwiększenie o 32 liczby miejsc opieki do dzieci do lat 3 w Szczecinie dla dzieci 32 kobiet z Miasta Szczecin w okresie od 15.04.2019 do 30.06.2019r, dzięki czemu 32 kobiety z województwa zachodniopomorskiego zdobędą możliwość powrotu do pracy lub jej znalezienia

W ramach projektu zapewniono następujące formy wsparcia:

Utworzenie nowych miejsc opieki do lat 3 w nowym żłobku Hipcio w Szczecinie w okresie 15.04.2019-31.08.2019

Częściowe prace adaptacyjno -modernizacyjne

Częściowe wyposażenie żłobka

Sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie 01.09.2019-30.06.2021 - Opieka dzieci w godzinach 7.00-16.30

Bieżące funkcjonowanie - zajęcia wspomagające rozwój psychoruchowy w okresie 01.09.2019-30.06.2021 - Gimnastyka korekcyjna

HIPCIO Prywatna opieka nas dziećmi Magdalena Gmiterek wraz z Partnerem Projektu: Project HUB Sp. zo.ozrealizowali projekt Nowe miejsca przedszkolne w przedszkolu Hipcio w Szczecinie”

Celem głównym projektubyło zwiększenie o 48 liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku przedszkolnym wnowym przedszkolu w Szczecinie oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe w przedszkolu Hipcio wSzczecinie do 28.02.2021 r

W projekcie  zrealizowano następujące działania:

Utworzono 48nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Szczecinie(dla 23 chłopców, 25 dziewczynek), w tym doposażono i wyremontowano placówkę.

Sfinansowano bieżące koszty utrzymania nowych 48 miejsc edukacji przedszkolnej przez okres12 miesięcy.

Odbyły się zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci - o zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy (gimnastykakorekcyjna)oraz zajęcia logopedyczne dla 48 dzieci, w tym indywidualne dla 20 dzieci, u których diagnozalogopedyczna wykazała taką potrzebę.

Finansowano programy rozwojowe dla dzieci – nauka j. angielskiego dla48 dzieci.

Udział w studiach podyplomowych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z zakresu oligofrenopedagogiki.

logo hipcio2

Żłobek

HIPCIO - MARYNARZY Żłobek (granatowy)
Niepubliczny Żłobek HIPCIO - MARYNARZY
ul. Gen.Kopańskiego 2-4
71-050 Szczecin
tel. 660-636-100

Przedszkole

HIPCIO - MARYNARZY Przedszkole (żółty)
Niepubliczne Przedszkole HIPCIO - MARYNARZY
ul. Gen.Kopańskiego 2-4
71-050 Szczecin
tel. 784 452 771